Spoštovani!

Na osnovi 15., 16. in 17. člena statuta Kinološkega društva Velenje sklicujem volilno skupščino KD Velenje, ki bo v sredo 11.03.2018 ob 18.00 uri v prostorih gasilskega doma v Pesju

Dnevni red:

  1. Otvoritev in nagovor predsednika
  2. Potrditev dnevnega reda, ter izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske in volilne komisije
  3. Poročilo verifikacijske komisije
  4. Poročilo predsednika KD, blagajnika, predsednika komisije za šolanje, nadzornega odbora in predsednika inventurne komisije
  5. Izvolitev predsednika KD Velenje
  6. Izvolitev organov upravljanja in komisij
  7. Predlog plana dela za leto 2020
  8. Razno

Vljudno vas vabim,da se skupščine zanesljivo udeležite.

Lep pozdrav.

Stane Ločan l.r.
Predsednik Kinološkega društva Velenje

 

Post Author: administrator

Dodaj odgovor