IPO – IGP ( Internationale Gebrauchshunde Pruefung) je sestavljen iz treh disciplin:

  • sled – A
  • poslušnost – B
  • obramba – C

in treh stopenj (IGP1, IGP2 in IGP3). Tečaj je namenjen tečajnikom, ki so s svojim psom že opravili izpit B-BH in imajo veliko željo po šolanju ter dobre motorične spretnosti in primernega psa za višje šolanje. Vpis v tečaj je možen samo po predhodnem preizkusu psa in njegovih nagonov z markerjem. Šolanje poteka v skupini in individualno 2x tedensko po 2 uri. Šolanje je zahtevno, saj je psa potrebno dobro pripraviti v treh različnih disciplinah. Ob rednem šolanju v tečaju zahteva od vodnika tudi redno šolanje doma ( sled in poslušnost) . Določene vaje pa vodnik ne bo mogel trenirat brez strokovne pomoči npr. obrambe, ki je odvisna v veliki meri od markerja. Program šolanja poteka po navodilih, ki so zapisana v Mednarodnem IGP pravilniku za delo šolanih psov Pravilnik je potrjen s strani upravnega odbora FCI, 24. septembra 2018. V veljavi je od 1. januarja 2019.

Več informacij na povezavah: